R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 40486411 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2023-10-19
Tomasz Kaczmarek zaprasza
na rajd rowerowy do Wielenia

 

Start 9 maja sprzed Szkoły Podstawowej

Tomasz Kaczmarek jest lekarzem-stomatologiem i zarazem jednym z najbardziej rozpoznawalnych kolarzy górskich w Wielkopolsce. Mieszka w Wieleniu nad Notecią i tamże od 2005 roku organizuje maraton MTB o nazwie Michałki.

Jest także społecznikiem, który anagażuje się w inne przedsięwzięcia sportowo- rekreacyjne. Jednym z takich będzie rajd rowerowy z okazji inauguracji sezonu turystycznego 2010 w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim.

Odbędzie się on w niedzielę 9 maja. Miłośnicy rowerów wystartują o godzinie 14.45 z placu przy Szkole Podstawowej w Wieleniu i będą mieli do pokonania dystans około 20 kilometrów. Trasę, łatwa do przejechania, wyznaczają następujące miejsca: plac przy SP w Wieleniu- Wzgórze 3 Maja- Bęglewo- Potrzebowice- Łaski- - kort miejski w Wieleniu.

Zbiórka wszystkich chętnych 15 minut przed startem przy Szkole Podstawowej w Wieleniu.

xxx

Oświadczenie uczestnika rajdu w ramach akcji „Polska na rowery,” 9 maja 2010 r. Wieleń

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie, organizowanym przez Czarnkowsko- Trzcianecką Grupę Działania z siedzibą w Czarnkowie, dnia 9 maja 2010 r. z okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego w powiecie.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami rajdu i wypełniłem/wypełniłam oświadczenie zgodnie z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz organizatorów. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także moje dane osobowe mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora rajdu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

Organizator (Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność oraz ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.

Imię, nazwisko, adres :………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………….........

data ....................... podpis /czytelny/ .................................................

 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie czytelnego podpisu.

Imię, nazwisko, wiek dziecka/adres …………………………………………………………….

…………….……………… podpis rodzica/opiekuna


Uczestników rajdu prosi się, w miarę możliwości, o wydrukowanie powyższego oświadczenia, wypełnienie i zabranie ze sobą na miejsce startu

Oświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem rajdu u swojego opiekuna grupy:
Paweł Zajda (Czarnków), Daniel Wilk (Krzyż Wlkp.), Tomasz Kaczmarek (Wieleń).
 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL