R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 40497195 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2023-10-19
Rower bez osłony łańcucha
to produkt niebezpieczny

 

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wprowadzony na rynek rower, który nie ma osłony łańcucha, może zostać uznany za produkt niespełniający warunków bezpieczeństwa, a prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może nałożyć na jego producenta karę pieniężną. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną firmie rowerowej.

Sprawa dotyczyła wprowadzenia na rynek rowerów z ramą o rozmiarach 17”, 19”, 21” i 23”. Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ogólnego bezpieczeństwa rowerów. Postępowanie zostało zakończone decyzją ostateczną, z której wynikało, że wyprodukowane rowery bez osłony łańcucha nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Spółka wbrew zaleceniom nie wstawiała jednak osłon rowerowych. Nie przedstawiła też dowodów na to, że jej produkty są bezpieczne. Na rynku sprzedawane były więc rowery, które według UOKiK zagrażały bezpieczeństwu użytkowników. Według danych urzędu do obrotu wprowadzono 1152 sztuk wadliwych rowerów. W związku z tym prezes UOKiK wszczął kolejne postępowanie, w wyniku którego nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 60 tys. zł.

Spółka nie zgodziła się z tym i domagała się powołania biegłego, który mógłby potwierdzić, że rowery są niebezpieczne. Prezes UOKiK podtrzymał jednak swoją decyzję o karze. Firma zarzuciła również, że wymierzona jej kara jest za wysoka. Według prezesa UOKiK kara jest adekwatna do korzyści, jaką odniosła spółka ze sprzedaży rowerów. Organ na podstawie średniej ceny sprzedaży jednego roweru (881 zł) uznał, że spółka uzyskała korzyść majątkową w wysokości ponad 1 mln zł. Nałożona kara jest adekwatna do naruszeń, jakich dopuściła się spółka, i spełni swój cel prewencyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego spółka złożyła skargę, utrzymał w mocy decyzję prezesa UOKiK. Uznał, że kara w wysokości 60 tys. zł została nałożona zgodnie z prawem, a poza tym nie jest znacząca, biorąc pod uwagę liczbę wprowadzonych na rynek rowerów bez osłony łańcucha.

Rozstrzygnięcie to podtrzymał NSA. Sąd kasacyjny stwierdził, że prezes UOKiK mógł w drugim postępowaniu nałożyć karę na spółkę. Ponadto jeśli spółka domagała się przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego, to powinna była wnioskować o to we wcześniejszym postępowaniu.

Wyrok NSA z dnia 17.10.2012 r. / II GSK 1416/11 /
 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL