R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 40503701 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2023-10-19
W najbliższą niedzielę
kryterium kolarskie w Turku

 

Ścigają się młodzi szosowcy oraz mastersi

W niedzielę, 15 sierpnia 2010, w Turku odbędzie się kryterium kolarskie będące zarazem Memoriałem Mirosława Rabczewskiego i Edwarda Gałczyńskiego.


Przed rokiem gościem imprezy był Marian Więckowski (w środku) - trzykrotny triumfator Tour de Pologne.

W kryterium prawo startu mają zawodnicy kategorii „żak” posiadający aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę rodziców oraz zawodnicy kategorii „młodzik, młodziczka”, „junior młodszy ”, „junior, juniorka” posiadający aktualne licencje i badania lekarskie. Zostanie rozegrany również wyścig Open dla amatorów w wieku od 30 lat wzwyż.

Jako pierwsi, o godzinie 11, rozpoczną ściganie żacy (5 rund o dlugości 1350 metrów każda), najwięcej do przejechania będą mieli juniorzy - 32 okrążenia.

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Organizatorami imprezy są: Turkowskie Towarzystwo Cyklistów,Zarząd Powiatowy LZS,
Starostwo Powiatowe w Turku oraz Urząd Miejski w Turku.

xxx

Regulamin IX Kryterium Kolarskiego o Memoriał Mirosława Rabczewskiego i Edwarda Gałczyńskiego 2010 rok


Cel wyścigu.
Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego,
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
Uczczenie pamięci kolarzy z Turku, Mirosława Rabczewskiego i Edwarda Gałczyńskiego.

Organizatorzy.
Turkowskie Towarzystwo Cyklistów,
Zarząd Powiatowy LZS,
Starostwo Powiatowe w Turku,
Urząd Miejski w Turku.

Termin i miejsce.
Kryterium zostanie rozegrane w Turku w dniu 15 sierpnia 2010 r. na ulicy Kaliskiej, długość jednej rundy wynosi 1350 m. Start i meta na wysokości Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Uczestnicy i zgłoszenia.
W kryterium prawo startu mają zawodnicy kategorii „żak” posiadający aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę rodziców oraz zawodnicy kategorii „młodzik, młodziczka”, „junior młodszy ”, „junior, juniorka” posiadający aktualne licencje i badania lekarskie.
Zostanie rozegrany również wyścig Open dla amatorów w wieku od 30 lat wzwyż. Zawodnicy powinni przedstawić aktualne badania lekarskie.
Przyjmowanie zgłoszeń drużyn w dniu wyścigu od godziny 9.00 do 10.30 w Starostwie Powiatowym, ul. Kaliska 39.
Odprawa techniczna od godz. 10.30- 10.40.

Sposób przeprowadzania kryterium.
Start w kategorii Żaków godz. 11.00, dystans 5 okrążeń,
Start w kategorii Młodzików godz. 11.30, dystans 12 okrążeń,
Start w kategorii Młodziczki godz. 12.00, dystans 8 okrążeń
Start w kategorii Juniorów Młodszych godz. 12.30, dystans 20 okrążeń,
Start w kategorii Juniorki Młodsze godz. 13.00, dystans 16 okrążeń
Start w kategorii Juniorów godz. 13.30, dystans 32 okrążeń,
Start w kategorii Juniorek godz. 14.00, dystans 28 okrążeń,
Start w kategorii Open godz. 14.30 dystans 16 okrążeń,
W kategorii młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, open wyścig będzie rozgrywany na punkty. Miejsca na mecie, co 4 okrążenia punktowane są następująco: I m-ce 5 pkt., II m-ce 3 pkt., III m-ce 2 pkt., IV m-ce 1 pkt. Pozostałe okrążenia punktowane są następująco: I m-ce 2 pkt., II m-ce 1 pkt. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów.
O zwycięstwie w kategorii żaków decyduje kolejność na mecie.

Nagrody.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne. Ewentualne nagrody pieniężne i ich wysokość zostanie podana na odprawie technicznej.
Postanowienia końcowe.
Dyrektor Wyścigu: Dariusz Mikołajewski, telefon kontaktowy 698 656 795
Opłata startowa dla zawodników zgodnie z ustaleniami Polskiego Związku Kolarskiego, dla kategorii Open 30 zł,
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, obowiązkowo w kaskach sztywnych,
Zawodników ubezpieczają macierzyste kluby, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie,
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione w czasie trwania wyścigu oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu,
Komisję sędziowską wyznacza Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu,
O sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy wyścigu i komisja sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
Kryterium odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym,
NAJBLIŻSZY SZPITAL Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek, tel.: 063 2805500.
 

Organizator: Wojewózki Związek Kolarski 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL