R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 40955232 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2024-02-22
Więcej spokoju w tej sprawie

 

Oświadczenie Radosława Tecława
w sprawie oskarżeń dopingowych


Radosław Tecław pierwszy na mecie maratonu MTB. Koło, 11 września 2011.

Kilka dni temu za sprawą, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnego artykułu na jednym z popularniejszych portali rowerowych, świat kolarstwa amatorskiego w naszym kraju obiegła wiadomość o rzekomej wpadce dopingowej jednego z czołowych zawodników klubu Corratec Team Poznań Radosława Tecława. Prawie natychmiast na forach internetowych, jak i na Facebook'u rozgorzała zacięta dyskusja, obfitująca w opinie zarówno obrońców jak i przeciwników kolarza, którzy nie szczędzili niewybrednych słów na temat jego świetnych występów podczas zeszłorocznych maratonów Skandii Lang Team oraz postawy sportowej. Wczoraj, po otrzymaniu decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZKol, do głosu wreszcie doszedł sam zawodnik i przy współpracy z radcą prawnym Aleksandrą Zygmont, wystosował oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Tecław uzyskał pozytywny wynik badań antydopingowych, które zostały przeprowadzone podczas zawodów Skandia Maraton Lang Team 17. września ubiegłego roku w Białymstoku. W jego organizmie wykryto niedozwolony deksametazon, syntetyczny glukokortykoid o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym.

Uciekając od wydawania sądów w tej sprawie i szanując wolę zawodnika zapraszam do zapoznania się z treścią oficjalnego oświadczenia.


Oświadczenie

Działając w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Corratec Team w Poznaniu oraz zawodnika Radosława Tecława, na podstawie udzielonych mi pełnomocnictw, niniejszym składam oświadczenie prasowe w sprawie decyzji Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kolarskiego z dnia 24.01.2012 roku w przedmiocie pozytywnego wyniku badań antydopingowych z dnia 17.09.2011 roku dotyczących Radosława Tecława.

Decyzja Komisji Dyscyplinarnej PZKol w przedmiotowej sprawie została doręczona Radosławowi Tecławowi dopiero w dniu 30.01.2012 roku, przez co uzasadnionym było powstrzymanie się od udzielania przez zawodnika jakichkolwiek komentarzy. Po zapoznaniu się z treścią decyzji potwierdzam, że została na Radosława Tecława nałożona kara polegająca na:anulowaniu wyniku uzyskanego podczas zawodów Skandia Maraton w dniu 17.09.2011 roku, zawieszeniu w prawach zawodnika na okres 8 miesięcy: od dnia 20.10.2011 roku do dnia 19.06.2012 roku na podstawie Przepisów Antydopingowych UCI i PZKol.

W uzasadnieniu decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZKol z dnia 24.01.2012 roku zamieszczono następujący zapis: „Komisja stwierdziła po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawodnika i opinią lekarską, że środek został przyjęty świadomie, w celu leczniczym z powodu kontuzji, lecz nie z zamiarem poprawienia wyniku sportowego i dlatego nie ukarała zawodnika karą dwóch lat dyskwalifikacji”. Jednocześnie stanowczo podkreślono obowiązek zawodnika w zakresie konieczności prawidłowego dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na stosowanie zabronionych środków w celach terapeutycznych.

Radosław Tecław został pouczony o możliwości odwołania się opisanej wyżej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PZKol, jednakże zawodnik nie zamierza skorzystać z tego prawa. Radosław Tecław nigdy nie ukrywał faktu przyjęcia leku Dexametazon, a także w toku postępowania dyscyplinarnego przyznał, iż dopuścił się istotnych uchybień formalnych, z powodu których odmownie rozpoznano podpisany przez lekarza wniosek o uzyskanie zezwolenia na stosowanie zabronionych środków w celach terapeutycznych.

Jednocześnie informuję, że na podstawie upoważnień udzielonych przez Radosława Tecława wszczęte zostaną postępowania w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych zawodnika przeciwko autorom publikacji prasowych oraz internetowych, w których zawarto informacje nieznajdujące potwierdzenia w okolicznościach faktycznych oraz informacje sprzeczne z treścią decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZKol. Wyrażam wobec powyższego nadzieję, że czasopisma i portale internetowe, które opublikowały teksty informujące lub silnie sugerujące iżby Radosław Tecław zażył substancję zabronioną w celu poprawienia wyników sportowych z własnej inicjatywy dokonają niezwłocznie koniecznych sprostowań.

                                                  Aleksandra Zygmont
                                                  radca prawny

 

 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL